Er komt sneeuw, maar waar en hoeveel? 

Maandag nemen de sneeuwkansen in het oosten van het land flink toe. Toch zijn de verschillende computerberekeningen er nog niet overuit waar de meeste sneeuw valt. Iedere 6 of 12 uur berekenen de verschillende weermodellen waar de sneeuw gaat vallen en het gebied met de meeste sneeuw schuift nog wat heen en weer. Wel is duidelijk dat het (zuid)oosten van het land de grootste kans op sneeuw heeft (1 tot 10cm).

De winter komt! 

De winter draait zich warm boven het noorden van Europa. Aan de oostflank van een hogedrukgebied boven Groenland en IJsland zakt de komende week zeer koude lucht zuidwaarts af over Scandinavië richting midden en West-Europa.  In het noorden van Scandinavië, waar het al weken soms flink wintert, gaan de temperaturen komende week richting -30 graden. Donderdag bereikt de koude lucht Nederland. Onderweg warmt de lucht wel wat op, maar we krijgen toch een serieuze hoeveelheid kou, meer dan een winterse speldeprik. Vanaf vrijdagnacht vriest het 's nachts licht tot matig (-3 tot -7 graden) terwijl de temperatuur overdag slechts enkele graden boven nul uitkomt. Ook nemen de sneeuwkansen toe door de combinatie van de koude bovenlucht en het nog altijd vrij warme water van de Noordzee.

Warmste novembernacht in meer dan honderd jaar 

Het KNMI in De Bilt had donderdag 4 november de warmstenovembernacht sinds tenminste 1901.  Detemperatuur kwam donderdag niet lager dan 14.5 graden. Het oude record voor deminimumtemperatuur stond genoteerd op 1 november 1968, toen werd het in De Biltniet kouder dan 14.1 graden. De hele dag was het warm, de gemiddeldetemperatuur in De Bilt bedroeg 15.2 graden. Alleen op 3 november 2005 was hetmet gemiddeld 15.9 graden nog warmer. Donderdag overdag werden in ons land temperaturengemeten van 17 graden. Dat zijn geen records. Op 4 november 1994 is in hetzuiden van Limburg (Oost-Maarland) nog 21.1 graden gemeten. Normaal is het in deze tijd van het jaar overdag ongeveer 10 graden en in de nacht 4 graden.