Geen winterweer komende week? 

Onzekere weersverwachting, voorlopig geen koud winterweer.

Komt de winter nu wel of niet? De weercomputers zijn het er nog niet over eens. Meerdere keren per dag komen de verschillende weermodellen met nieuwe weerkaarten voor de komende dagen en telkens zijn de uitkomsten anders. De onzekerheid hangt vooral af van de positie van de hoge- en lagedrukgebieden. Het ECWMF berekent voor midden volgende week een hogedrukgebied boven Scandinavië en een depressie ten westen van de Britse Eilanden. Als het hogedrukgebied sterk genoeg wordt, gaat de wind ook in ons land uit het oosten waaien en wordt het geleidelijk kouder. Wint de depressie aan invloed dan is het veel minder koud. De weermodellen zijn in de afgelopen 24 uur met steeds 'zachtere' oplossingen gekomen, de opbouw van een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië is minder waarschijnlijk geworden en daarmee neemt ook de kans op koud winterweer medio volgende week af. Het Europese computermodel ECWMF kwam in de berekening van donderdagavond met een kans van 50% op winterweer vanaf het midden van de komende week. 12 uur eerder was de kans op winterweer volgens dit model nog zo'n 80%. De onzekerheid in de verwachting is goed zichtbaar in de pluim. Hoe groter de spreiding tussen de individuele berekeningen, hoe groter de onzekerheid.