Maart 2011: normale temperatuur maar uitzonderlijk droog en zonnig

De gemiddelde temperatuur in maart week in De Bilt met 6,0 C maar weinig af van het langjarig gemiddelde van 6,2 C. Er waren echter behoorlijke regionale verschillen. In het noorden van het land was maart aan de koude kant, in het zuiden van het land was maart juist zacht. Vrijwel de gehele maand stond het weer in onze omgeving onder invloed van hogedrukgebieden. Het was vaak rustig weer, met weinig neerslag en veel zon. Tijdens de vaak heldere nachten kwam het regelmatig tot vorst.

Maart was een uitzonderlijk droge maand, met 13 mm neerslag, tegen een langjarig gemiddelde van 60 mm. In het noordwesten van het land was de droogte het opvallendst. Op een aantal plaatsen viel daar slechts 5 mm neerslag. Ook was de eerste lentemaand zeer zonnig, met gemiddeld over het land ruim 185 zonuren, tegen 125 normaal. In De Bilt kwam het aantal zonuren uit op 185 tegen 122 normaal. Daarmee eindigde maart op de vierde plaats in de rij van zonnigste maartmaanden sinds 1901.

In het noorden van het land was maart aan de koude kant. Zo kwam in Eelde de gemiddelde maandtemperatuur uit op 4,8 C tegen 5,2 C normaal. In het zuiden van het land was maart juist zacht, met in Maastricht een gemiddelde van 6,8 C tegen normaal 6,3 C. Tijdens de vaak heldere nachten kwam het regelmatig tot vorst. In De Bilt werden 14 vorstdagen geregistreerd, tegen acht normaal.

Over het tijdvak november 2010 tot en maart 2011 bedroeg het Hellmanngetal 80,6. Hiermee komt deze periode bij de categorie van normale winters. Sinds 1901 waren er 37 winters met een hoger koudegetal. Gemiddeld over het land was maart een uitzonderlijk droge maand, met 13 mm neerslag, tegen een langjarig gemiddelde van 60 mm. In het noordwesten van het land was de droogte het opvallendst. Op een aantal plaatsen viel daar slechts 5 mm neerslag. De meeste neerslag viel in het zuiden en midden van het land, 15 tot 25 mm. Het grootste deel van deze neerslagsom viel op 18 maart.

Maart was een zeer zonnige maand, met gemiddeld over het land ruim 185 zonuren, tegen 125 normaal. In Zeeland werd de zon het meest gezien, met op het KNMI station Vlissingen 207 zonuren. In het noorden scheen de zon het minst, Den Helder was het minst zonnige station met 163 zonuren. In De Bilt kwam het aantal zonuren uit op 185 tegen 122 normaal. Daarmee eindigde maart op de vierde plaats in de rij van zonnigste maartmaanden sinds 1901. Op de eerste plaats in deze lijst staat maart 2003 met 199 zonuren.

Tijdvak 1 - 4 maart Het weer in dit tijdvak werd bepaald door een omvangrijk hogedrukgebied van het zeegebied ten westen van Portugal, de Britse Eilanden, de Noordzee en Oost-Europa. De as van het hogedrukgebied lag ten noorden van ons land. Boven onze omgeving stond een ooststroming. In het noorden van het land was de aangevoerde lucht duidelijk vochtiger dan in het zuiden. In het noorden was het op 1 en 2 maart grijs en bewolkt, op 3 en 4 maart wisselden zon en wolkenvelden elkaar daar af. In het zuiden was het op alle vier de dagen van het tijdvak vrij zonnig. Tijdens de nachten kwam op het op veel plaatsen tot vorst. De maxima in dit tijdval liepen uiteen van 3 C in het noorden tot 8 C in het zuiden.

Tijdvak 5 - 8 maart Ook in dit tijdvak werd het weer bepaald door een hogedrukgebied. Het zwaartepunt van het hoog trok van het zeegebied tussen IJsland en Schotland via de Noordzee naar Zuidoost-Europa. Boven onze omgeving draaide de stroming hierdoor van noord via oost naar het zuidwesten. Op de 5e trok een wolkenband over het land. In het noorden klaarde het daarna op. Het werd daar maximaal 7 C, in het uiterste zuiden 4 C. Op 6 maart was het op wat convectieve bewolking na, vrij zonnig. In het noordwesten trokken wolkenvelden over. De maxima waren 5 tot 7 C. Op 7 en 8 maart werd zeer droge lucht aangevoerd. De relatieve vochtigheid daalde overdag op veel plaatsen tot beneden de 35%. Op beide dagen was het zon- nig. Opde 7e werd het maximaal 7 tot 8 C, op de 8e liepen de maxima uiteen van 7 C in het noorden tot 12 C in het zuiden.

Tijdvak 9 - 11 maart Boven onze omgeving stond een zuidweststroming tussen hogedruk boven Zuid-Europa en een sturend laag boven het noordelijk deel van de oceaan. Op 9 maart trok een koufront van de depressies over ons land vergezeld van bewolking en wat lichte regen. Na passage klaarde het vanuit het westen op. Op 10 maart trok er een randstoring over de Noordzee naar Scandinavië. Aan zee stond een harde wind. Het was bewolkt. De passage van een slepend koufront veroorzaakte wat lichte regen. Op de 11e lag het koufront min of meer stationair en inactief over het zuidoosten van het land. Daar dreven veel wolkenvelden over. In het noordwesten van het land was het zonnig. De maxima in dit tijdvak liepen geleidelijk op van 8 tot 10 C naar 9 tot 12 C.

Tijdvak 12 - 14 maart Boven het oostelijk deel van de Middellandse zee en Oost-Europa was de luchtdruk in dit tijdvak hoog. Boven de Britse Eilanden lag een depressie die geleidelijk opvulde. Boven onze omgeving werd met een zuidstroming zachte lucht aangevoerd met maxima van 12 tot 15 C. Op de 12e waren er zonnige perioden. Op de 13e trok een occlusie van een laag boven Italië over het land. Het was bewolkt met af en toe een spetter. In de nacht van 13 op 14 maart viel in het oosten meer aanhoudend lichte regen. Op 14 maart overheerste de bewolking, behalve in het zuidwesten. Daar waren zonnige perioden.

Tijdvak 15 - 18 maart Aanvankelijk was een hogedrukgebied bepalend voor het weer in dit tijdvak. Het zwaartepunt verplaatste zich van Scandi- navië naar het noordwesten van Rusland. Boven onze omgeving stond hierdoor een ooststroming. Op de 15e was het in het noorden bewolkt bij maximaal 10 C, in het zuiden zonnig bij 18 C. Op de 16e was er op de meeste plaatsen weinig ruimte voor de zon, met uitzondering van het zuidwesten. De maxima liepen uiteen van 8 tot 14 C. Op de 17e was het overal bewolkt bij maxima van 6 tot 9 C. Op 18 maart verloor het hogedrukgebied haar invloed op het weer boven onze omgeving. Een kleine storing trok over Frankrijk oostwaarts. In het zuiden en midden van het land was het bewolkt en later op dag waren erperiodenmetregen. Er viel 5 tot 15mm. In hetnoordenwarenerperiodenmetzon. Hetwerdopde18e maximaal8tot 10 C.

Tijdvak 19 - 24 maart Het weer in dit tijdvak werd bepaald door een krachtig hogedrukgebied boven West-Europa. Het was rustig en stabiel weer. Na passage van een regengebied klaarde het in nacht van 18 op 19 maart op. Met name in het midden van het land ontstond lage bewolking. Deze loste in de ochtend op. Elders was het direct zonnig. Ook op 20 maart was het in een groot deel van het land zonnig, op wat sluierbewolking na. In het zuidwesten dreven enkele wolkenvelden over behorende bij een zwak warmtefront boven het Kanaal. Op de 21e bevond de rugas van het hoog zich boven het zuiden van het land. Ten noorden van de as stond een zwakke weststroming waarmee wolkenvelden over de noordelijke provincies trokken. Elders was het zonnig. Op 22 maart was het in heel het land zonnig. In de nacht van 22 op 23 maart ontstond her en der stratus. De lage bewolking loste in de ochtend op, waarna het overal zonnig werd. Op 24 maart trok een gedeeltelijk oplossend stratocumulusveld over het noorden. Ook ontstond er wat stapelbe- wolking. In het zuidwesten was het ronduit zonnig. De maximumtemperaturen in dit tijdvak stegen geleidelijk van 8 tot 10 C opde 19e, naar 12 tot 17 C opde 24e. Tijdens de vaak heldere en rustige nachtenkwamhetopveel plaatsen tot vorst.

Tijdvak 25 - 27 maart Het zwaartepunt van eerder genoemd hogedrukgebied lag in dit tijdvak ten zuiden van IJsland. Het hoog had een uitloper naar Midden-Europa. Aan de oostflank van dit systeem stond op de 25e en 26e boven onze omgeving een zwakke noordstroming. Op 25 maart dreven er met name over het noorden wolkenvelden. Het werd daar maximaal 10 C. In het zuiden was het vrij zonnig bij 16 C. Op de 26e passeerde een zwak koufront met wat regen. Na passage klaarde het vanuit het noorden op. De maxima liepen uiteen van 6 C in het noorden tot 11 C in het zuiden. Na een nacht met lokaal matige vorst was het op de 27e vrij zonnig. Het werd 10 tot 14 C.

Tijdvak 28 - 31 maart Eerder genoemd hogedrukgebied trok in dit tijdvak snel via ons land naar Zuidoost-Europa. Het zwaartepunt van het Azorenhoog verplaatste zich naar Zuidwest-Europa. De luchtdruk ten zuiden van IJsland daalde snel. Boven onze omgeving kwam door deze ontwikkeling een zuidweststroming tot stand. Een actief koufront veroorzaakte op de 28e enkele wolkenvelden. Ook ontstond er in het binnenland convectieve bewolking. Op de 29e was het zonnig. Op 30 maart nam de bewolking vanuit het zuidwesten toe op de nadering van enkele fronten. Er viel plaatselijk (buiige) regen. Het frontale systeem van een randstoring die van Ierland naar Denemarken trok, veroorzaakte op de 31e bewolking en nu en dan regen. De maxima in dit tijdvak waren ca. 11 tot 15 C, maar op de 28e in een noordstroming enkele graden lager en op de 30e in het oosten van het land enkele graden hoger. (bron: KNMI).

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • NuJIJ
  • Twitter